Psychiatrisch ziekenhuis OLV Brugge


Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge is een algemeen regionaal psychiatrisch ziekenhuis met 382 bedden. Het organiseert en garandeert excellente, innovatieve, toegankelijke en gerichte vormen van zorg voor mensen binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Het ziekenhuis heeft vijf gespecialiseerde klinieken voor Verslaafdenzorg, Psychosenzorg, Ouderenpsychiatrie, Persoonlijkheidsstoornissen & depressie en Psychiatrische Intensieve Behandeling. Daarnaast is het een actieve partner in een netwerk dat instaat voor acute en langdurige behandeling in de thuisomgeving.

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw wil een warm menselijke behandeling bieden in interactie met de patiënt en zijn omgeving. Die vormt de basis van een therapeutisch proces met als doel het bewerkstelligen van levenskwaliteit en een optimale reïntegratie in de maatschappij.

Ruim 550 medewerkers maken deze doelstelling dagelijks waar: verpleegkundigen, artsen, paramedici en psychologen, maar ook mensen in de ondersteunende diensten. Voor al deze medewerkers streeft het ziekenhuis naar een ideale combinatie van werk en gezin.

De werking steunt op de drie kernwaarden respect, samenwerking en openheid. Dat houdt onder meer in dat er zowel intern als naar de buitenwereld en met externe partners op een open manier gecommuniceerd wordt.

www.pzolv.be