Rel-Scan


Rel-Scan is een pionier en specialist in energiebesparing aan de hand van relightingprojecten – van concept tot realisatie – voor de bedrijfswereld.

Slechts weinig bedrijfsleiders zijn zich bewust van de brede impact van verlichting op hun bedrijfsvoering. Die blijkt nochtans duidelijk uit de toegevoegde waarde die Rel-Scan kan verwezenlijken op het gebied van energieverbruik, onderhoudsvriendelijkheid, lichtoptimalisering en productiviteit.

Elk relightingproject begint met een grondige analyse van de huidige voorzieningen. Vervolgens formuleert Rel-Scan alternatieven, die het bedrijf zelf implementeert.

Door het gebruik van betere armaturen in combinatie met doordachte oplossingen worden het energieverbruik, maar tegelijk ook het werkcomfort en de veiligheid geoptimaliseerd. Het geheim bestaat erin op elk willekeurig moment alleen de benodigde energie te verbruiken.

Dat kan bijvoorbeeld door de lichtbronnen te dimmen waar en wanneer er veel daglicht binnenvalt. In opslagplaatsen worden de verlichtingssystemen dan weer gekoppeld aan bewegingsdetectoren, die de lichten dimmen zodra er niemand meer aanwezig is.

Het kwaliteitscertificaat en de erkenning door de het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, tonen aan dat Rel-Scan zijn beloften waarmaakt in de praktijk.

www.relighting.be