Resiterra – De Gregorio & Partners


Resiterra is als projectontwikkelaar de initiatiefnemer van drie belangrijke binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten in Leuven. Het gaat meer bepaald om de projecten Barbarahof, Jenseniushof en Hertogeneiland.

Het ontwikkelingsproject Barbarahof werd opgestart in 2007 en zou tegen eind 2011 moeten afgerond worden. Het bestaat uit tweehonderd woningen, appartementen en commerciële ruimten.

Het tweede residentiële binnenstedelijke project Janseniushof omvat eveneens de bouw van tweehonderdtal wooneenheden en zal in 2011 de eerste fase ingaan. Voor het derde project wordt de voormalige Sint-Pieter en Sint-Raphaelsite omgevormd tot een zorgvriendelijke wijk. Dit project zal over enkele jaren in de steigers staan en anticipeert op de behoeften van de vergrijzende bevolking.

De stedelijke identiteit vormt de kern van de benadering door Resiterra. Aan de hand van een onderzoek van materialen, groenvoorzieningen en typologie, peilt men naar de ziel van de stad om vervolgens het project optimaal te integreren. De stad wordt hierbij beschouwd als een complex ‘levend’ organisme.

Ook duurzaam bouwen en het voorzien van openbare en private groenzones tekent de aanpak. In de architectuur streeft men samenhang na op basis van verschillende uitgangspunten, zoals omgeving, privacy, programma en budget.

www.degregorio.be