Scorpions Security


Veilig zijn, zeker weten!

In tijden van stijgende criminaliteit en steeds complexere bedrijfs- en productieprocessen, volstaan mechanische en elektronische beveiligingsmaatregelen vaak niet langer om alle risico’s in de hand te houden. Dan is het aangewezen om een beroep te doen op menselijke preventiediensten.

Scorpions Security staat bekend als een betrouwbare en integere veiligheidspartner, die kwaliteit biedt vanuit een klantgerichte, open en transparante bedrijfsfilosofie. Die benadering levert de beveiligingsfirma het vertrouwen op van een gestaag groeiend klantenbestand van ondernemingen.

Scorpions Security stelt de bedrijven een breed dienstenpakket voor, onderverdeeld in drie grote groepen. De ‘Security Services’ omvatten het bemannen van recepties en de permanente bewaking van industriedomeinen en sites in het havengebied. De medewerkers van de ‘Mobile Services’ rijden van klant tot klant om ter plaatse gerichte controles uit te voeren. Zij reageren tevens op alarmsituaties. De ‘Special Services’ behelzen ten slotte de bewaking op events (dance, sport…) , bewakingsopdrachten met hond en de beveiliging van personen door bodyguards.

Scorpions Security stelt zich tot doel de risico’s voor uw bedrijf op te sporen, te beheersen en te elimineren. Uw gemoedsrust is verzekerd.

www.scorpionssecurity.be