Storg


In 2004 werd het mestverwerkingsbedrijf “STORG” opgericht door Piet Lavrijsen. Het bedrijf uit Bree is één van de grootste verwerkers van varkens- en pluimveemest in heel België. Specialiteit: het stomen van organische producten.
Hier wordt elk jaar 120.000 ton mest verwerkt en nog eens 25.000 ton secundaire grondstoffen. Mest is een realiteit, of het nu van varkens, runderen of pluimvee komt. Maar mest kan afgebroken worden. Er komt zo energie vrij én het resultaat mag er zijn, want dit is een reukarme, humusrijke en ziektevrije compost.
Naast de mestverwerking in Bree heeft STORG de Biogasinstallatie opgestart in 2008. De Bio-energie-centrale van STORG te Helchteren is een biogasinstallatie die energiegewassen en organische nevenstromen uit de voedingsindustrie verwerkt.

www.storg.be