Team Prosource


Prosource werd opgericht in 2002 om ondernemingen en organisaties te ondersteunen en te begeleiden bij het optimaliseren van hun projectmanagement. Het was van meet af aan de ambitie om uit te groeien tot de Europese referentie binnen dit domein. De groeistrategie stelt tegen 2012 dan ook de aanwezigheid in vijf Europese landen voorop.

De klantenkring bestaat zowel uit overheden, lokale KMO’s als internationale spelers. Prosource biedt hen een 360° benadering vanuit de aanwezige expertise in alle managementtechnieken. Zo kunnen elke specifieke situatie en concrete behoefte van de klant, maar ook de doelstellingen van het project snel en correct ingeschat worden. Op basis van die analyse werkt Prosource op korte termijn efficiënte oplossingen uit.

Bij dit alles vormen de beste praktijken voor projectwerking, dienstverlening, change management en procesverbetering het fundament.

Teamwerk, een open debatcultuur, respect en verantwoordelijkheid opnemen staan hoog aangeschreven bij Prosource. Het uiteindelijke doel is een duidelijke meerwaarde te creëren voor de klant, door uitgesproken resultaatgericht te werk te gaan, zonder toegevingen op het gebied van kwaliteit.

Het resultaat? Een optimalisering van het projectmanagement, een vlotter projectverloop en een hogere return on investment.

www.teamprosource.eu