UDB


UDB, of voluit Unie van Dentaaltechnische Bedrijven, vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de zelfstandige dentaaltechnici in heel Vlaanderen, of ze nu starter zijn of reeds kunnen bogen op een jarenlange ervaring. De beroepsvereniging adviseert en biedt ondersteuning bij wettelijke, administratieve en financiële regelingen.

De dentaaltechnicus vervaardigt alle werkstukken in verband met de door de tandarts gestelde diagnose. De focus ligt daarbij op tand-, mond- en maxillo faciale heelkunde. De vereiste vaardigheden omvatten solitaire tandrestauraties, het vervaardigen van prothesen en werkstukken voor orthodontie.

Daarnaast voert de dentaaltechnicus eveneens technische hulpprestaties uit op basis van een medisch voorschrift door de opdrachtgever, om een exacte reproductie te verkrijgen.

De voorschrijver draagt de verantwoordelijkheid voor het plaatsen bij, en behandelen van de patiënt. De communicatie tussen tandarts en dentaaltechnicus is dan ook van doorslaggevend belang voor de tevredenheid van de patiënt. Tegen deze achtergrond heeft de dentaaltechnicus uitdrukkelijk zin voor service en staat hij de tandarts met raad en daad bij.

Strategische ambitie, openheid, duidelijkheid, flexibiliteit en vertrouwen: dat zijn de waarden van de UDB in een notendop.

www.udb.be