Universiteit Gent


De Gentse Universiteit viert nog dit decennium haar tweehonderdste verjaardag, maar de ‘oude dame’ is levendiger en actiever dan ooit. Met meer dan 35.000 studenten maakt ze deel uit van de grootste universiteiten van de lage landen. De universiteit is ook een belangrijke werkgever met ruim 7.000 personeelsleden in dienst.

Dat een universiteit kwalitatief onderwijs moet bieden aan bachelor en master studenten is vanzelfsprekend. Daarnaast moet ze eveneens instaan voor het uitvoeren innovatief fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte behoort ook wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening tot haar kerntaken.

Waar men zich vroeger uitsluitend toelegde op fundamenteel onderzoek, is de Universiteit Gent de laatste jaren ook uitgegroeid tot een bevoorrechte partner van de industrie met toegepaste research.

Zo wordt de oprichting van spin-off bedrijven mogelijk gemaakt met een aanzienlijke financiële ondersteuning. Daar vinden kruisbestuivingen plaats tussen enerzijds fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, en anderzijds industrieel onderzoek en industriële productie.

Vooral in de biotechnologische sector geniet de instelling een solide reputatie. Tal van wetenschappelijke speerpunten van de Universiteit Gent situeren zich dan ook binnen dit vakgebied.

www.ugent.be