Universiteit Antwerpen


Grensverleggend en vernieuwend onderzoek: dat is de essentie van de Universiteit Antwerpen, die gerenommeerd is tot ver buiten de grenzen. Getuige daarvan de vele studenten en wetenschappers die vanuit het buitenland naar de Scheldestad afzakken.

De groei uit zich tegelijk in een toename van het aantal doctoraten en publicaties. Verder speelt de Universiteit in op de internationale tendens rond de valorisatie van data.

De focus van de instelling ligt op 9 speerpunten, waarin ze kan wedijveren met de wereldtop. Eén van die speerpunten is het neurowetenschappelijk onderzoek door het team rond Prof. Christine Van Broeckhoven. Zij voeren onderzoek naar ziekten van de hersenen en het centrale zenuwstelsel, om op termijn betere medicatie en therapieën te ontwikkelen voor bijvoorbeeld Alzheimerdementie.

Dit onderzoek wordt gevaloriseerd in succesvolle spin-offs zoals Multiplicon, dat genetische tests ontwikkelt, publiceert en verkoopt.

De Universiteit Antwerpen bouwt bruggen met de samenleving en onderhoudt nauwe contacten met het bedrijfsleven in de Antwerpse regio. Naast onderzoek hecht ze veel aandacht aan kwaliteitsvol onderwijs voor de zowat 16.000 studenten. De opleidingen zijn competentiegericht met de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes die aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt.

www.ua.ac.be