UZ Gent


Het Universitair Ziekenhuis van Gent is al ruim vijftig jaar een begrip in de wereld van de gezondheidszorg. Het beschikt over een duizendtal bedden en dagelijks genieten zowat drieduizend mensen er van topklinische topreferentenzorg. Die zijn vooral afkomstig uit Oost-, West- en ook Zeeuws-Vlaanderen.

Technologie speelt een vooraanstaande rol in het UZ Gent. Er wordt onafgebroken geïnvesteerd in de meest perfomante systemen, om de patiënten kwalitatieve zorg te kunnen bieden.

Het Centrum voor Fertiliteit vierde onlangs de vijfentwintigste verjaardag in-vitrofertilisatie. Dankzij de nieuwe infrastructuur en de uitbreiding van het labo zal het centrum weldra elk jaar tot vijfduizend patiënten kunnen helpen. In de loop van 2011 zullen ook de nieuwe kinderkliniek en het nieuwe revalidatiecentrum hun deuren openen.

Als Universitair Ziekenhuis heeft UZ Gent een uitgebreid takenpakket. Naast de patiëntenzorg wordt er samengewerkt met de Gentse Universiteit rond onderzoek en opleiding. Verder staat het UZ ook in voor maatschappelijke dienstverlening.

Het goede onthaal van de patiënten vormt een prioriteit. Dat uit zich onder meer in een klantvriendelijke aanpak van de administratie, het voorzien van parkeerplaatsen en het verzekeren van een optimale toegankelijkheid.

Elke dag werken zesduizend mensen in het UZ aan het beter maken en beter helpen van patiënten.

www.uzgent.be