Vandaag zijn we te gast in Roeselare.


Vandaag zijn we te gast in Roeselare. Hier word je warm onthaald. Gelegen in het midden van de provincie West-Vlaanderen is deze stad een aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en ondernemen. Roeselare telt 65.000 inwoners. Maar Roeselare is vooral een stad met een visie op het heden en de toekomst. Een visie die door niemand beter belichaamd wordt dan burgemeester Luc Martens. We ontmoeten de burgemeester in de bibliotheek van Roeselare, wellicht de modernste van het land.

Roeselare is een economisch knooppunt, gelegen in het hart van West-Vlaanderen. De maakindustrie, de voedingssector, kennisnijverheid en de dienstensector zijn er prominent aanwezig. Ook de land- en tuinbouw is prominent aanwezig. Steeds met aandacht voor het milieu, zoals de energiebesparende innovaties.

De stad wil een incubatie- en productiehub zijn voor creatieve ondernemers en biedt met bijna 100 hectare nieuwe bedrijventerreinen ook de fysieke ruimte aan wie vooruit wil.