Veolia


Veolia Environmental Services wil als milieubedrijf op ecologisch, economisch, wettelijk en maatschappelijk vlak een voorbeeldfunctie en een voortrekkersrol vervullen. Immers de natuurlijke rijkdommen verdwijnen met grote snelheid. Zij zijn ervan overtuigd dat afvalstoffen de grond- en brandstoffen van de toekomst vormen.

Veolia sorteert en behandelt allerhande afval, zoals onder andere industrieel, inert en groen afval. Daarnaast behandelt en recycleert Veolia ook papier en karton, PMD, hout- en elektronisch afval, GFT en ander organisch afval.

Heeft u nog vragen over afvalbehandeling? Veolia staat voor u klaar.

www.veolia-es.be