Verbeke


Verbeke Diepsonderingen en Funderingsadvies geniet sinds 1973 een gevestigde reputatie in de wereld van het bodem- en grondonderzoek. Aan de hand van onderzoek naar de draagkracht en de aard van de ondergrond kan de onderneming funderingsadvies formuleren en het funderingsontwerp berekenen in het kader van de stabiliteitstudie van een gebouw.

Verbeke beschikt over een twintigtal diepsonderingsmachines, die dagelijks worden ingezet in heel België en in Frankrijk.

Vanuit haar jarenlange ervaring met bodemonderzoek en grondboringen, bracht de onderneming een team van specialisten samen in de afdeling Geothermie. Onder het motto ‘duurzaam en boeiend bouwen’ ontwikkelen zij oplossingen om vandaag te bouwen met materialen van de toekomst aan de hand van innoverende technieken en renoverende architectuur.

Concreet beogen deze oplossingen het verwarmen en koelen van gebouwen zonder energieverlies en zonder toegevingen op het gebied van het wooncomfort. Zo plaatst Verbeke Geothermie onder meer verticale bodemwarmtewisselaars, die gebruik maken van hernieuwbare grondenergie om de woning te verwarmen of te koelen en om het sanitair water te verwarmen.

Verbeke Geothermie zoekt samen met u naar een passend ontwerp binnen uw budget voor nieuwbouw of renovatie. U kunt rekenen op een totaalaanpak van uw energiebehoeften, met begeleiding van a tot z.

www.verbeke.be