Vlaamse Rand


Terwijl in de stadskern van Brussel de kantoorgebouwen vooral in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw uit de grond rezen, stelden we de afgelopen jaren een opvallende verschuiving vast naar de Brusselse randgemeenten.

Zo kwamen er verschillende moderne en goed bereikbare kantoorsites in de Vlaamse gemeenten
Machelen, Zaventem en Vilvoorde. Lagere huurprijzen en – vooral – een betere ontsluiting lokten al tal van internationale dienstenbedrijven naar deze oostelijke randgemeenten.
Naast de kantorenmarkt laten ook steeds meer commerciële projectontwikkelaars hun oog vallen op de Brusselse Rand voor de uitbouw van grote winkelcentra. Het geeft alleen maar de aantrekkingskracht en de economische welvaart van deze regio aan. Innovatie speelt hier bovendien een belangrijke rol.

De nabijheid van de Brusselse Ring maakt de kantoren in de rand vlot bereikbaar voor hooggeschoolde medewerkers uit alle hoeken van het land. Ook de Internationale Luchthaven van Zaventem speelt een belangrijke rol in de economische aantrekkingskracht van de Brusselse randgemeenten.