VTI Brugge


VTI Brugge biedt als school voor wetenschap en techniek opleidingen op drie niveaus. Die spitsen zich vaak toe op knelpuntberoepen, zodat ze heel wat kansen inhouden op werkgelegenheid.

De theoretisch-technische opleidingen vormen een goede basis voor een studie op bachelor- of masterniveau. Studenten in de praktisch-technische opleidingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt, maar kunnen eveneens opteren voor een bacheloropleiding. De beroepsopleidingen focussen op hun beurt sterk op directe tewerkstelling.

In het VTI ontwikkelen jongeren met technische interesses hun talent en vaardigheden van bij de aanvang van het secundair onderwijs. Wie bovendien wiskundig aangelegd is, kan zich ook theoretisch ontplooien om tegemoet te komen aan de sterke vraag vanuit de bedrijfswereld naar hoger opgeleid technisch talent.

De leerlingen in het deeltijds onderwijs kiezen voor een meer praktijkgerichte opleiding, waarbij ze drie dagen per week op de werkvloer actief zijn.

In het CVO kunnen volwassenen dan weer terecht voor de specifieke lerarenopleiding, opleidingen voor de zorgsector, technische en hogere beroepsopleidingen.

Het LTI ten slotte biedt als kleine instelling een sterk individuele begeleiding en opleidingen in plant-, dier-, natuur- en biotechnische wetenschappen. Een zevende specialisatiejaar tuinaanleg behoort eveneens tot de mogelijkheden.

www.vtibrugge.be