Wase Werkplaats ‘Zele’


Als beschutte werkplaats stelt de Wase werkplaats dagelijks 650 mensen tewerk in drie sites. In de site in Zele worden brandbare en gevaarlijke producten in aërosolvorm verpakt en geëtiketteerd. De Wase werkplaats voert ook heel wat technische behandelingen van metaal uit. Specialisten in elektro staan dan weer garant voor het aanmaken en solderen van borden met ledverlichting in verschillende kleuren en dat voor allerhande wegsignalisaties.
De Wase Werkplaats, uw partner in technologie en specialist in manuele arbeid.

www.wasewerkplaats.be