Waterwegen en Zeekanaal


Waterwegen en Zeekanaal (kortweg W&Z) beheert als extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid een zeer groot deel van de bevaarbare Vlaamse waterwegen en de aangrenzende gronden. De organisatie voert een modern, innovatief en toekomstgericht beleid met als inzet een mobieler, veiliger en groener Vlaanderen.

De sluizen en bruggen van het Zeekanaal Brussel-Schelde worden zeven dagen per week de klok rond bemand. Aan de hand van een doorgedreven modernisering van de infrastructuur draagt W&Z bij tot een meer effici├źnte en veilige binnenvaart.

Waterwegen en Zeekanaal investeert eveneens in moderne kaaimuurinfrastructuur aan de hand van publiek-private samenwerkingsverbanden, waarbij de Vlaamse overheid 80% van de investering draagt in ruil voor een trafiekgarantie gedurende tien jaar vanwege de onderneming.

Een andere belangrijke activiteit van Waterwegen en Zeekanaal is de aanleg en ontwikkeling van watergebonden industrieterreinen. Het agentschap stelt gronden ter beschikking van ondernemingen, die willen overschakelen op transport via de binnenvaart. In samenwerking met VOKA en UNIZO stelt W&Z transportdeskundigen tot hun beschikking om de goederenstroom te analyseren. Op die manier kozen reeds tal van bedrijven voor de binnenvaart en vonden ze de weg van water.

www.wenz.be