Wulteputte


Het familiebedrijf Wulteputte werd in 1998 boven de doopvont gehouden en legt zich vooral toe op grond-, wegenis-, omgevings- en funderingswerken. Het ervaren team van een veertigtal medewerkers is perfect thuis in dit vakgebied. Een uitgebreid wagenpark verzekert bij dit alles een snel en doeltreffend resultaat.

Zowel particuliere klanten, openbare besturen, schoolbesturen, projectontwikkelaars, aannemers als de spoorwegen doen een beroep op de bijzonder veelzijdige expertise van de onderneming.

De activiteiten van de vier zusterbedrijven Wulteputte, Afbraak Fidabo, recyclagecentrum Top Lokeren en Jobo beton vullen elkaar naadloos aan om de klant samen een totaalconcept aan te bieden – van afbraak tot afwerking.

Top Lokeren recycleert het afbraakmateriaal van Fidabo tot een duurzaam product, dat Wulteputte hergebruikt bij de aanleg van wegen. Jobo Beton neemt dan weer de betonwerken voor zijn rekening.

Dankzij de onderlinge kruisbestuiving tussen de bedrijven is het resultaat is groter dan de som van de delen. De klant kan bij één enkele partner terecht voor vier activiteiten en weet dat het werk in zekere en betrouwbare handen is. De familiale en flexibele aanpak vormt bij dit alles de basis voor een solide vertrouwensrelatie en de belangrijkste wissel voor de toekomst van Wulteputte.

www.wulteputtebvba.be