WWT Geel


WWT Geel, voluit Waste Water Treatment Geel, is een ultramoderne waterzuiveringsinstallatie, die onlangs werd opgestart aan het industrieterrein Lammersdries. Ze kwam tot stand dankzij een joint venture tussen WWT en de Geo Groep uit Diksmuide.

Zowel openbare als private actoren uit diverse industriƫle sectoren vertrouwen op de ervaring, deskundigheid en beroepsethiek van WWT als partner in afvalbeheer.

WWT Geel beschikt over de meest recente installaties om afvalwater en vloeibare slibstromen te verwerken. Dat gebeurt aan de hand van fysicochemische of biologische waterzuivering.

Het afvalwater is afkomstig van bedrijven uit de grote regio en wordt aangevoerd via persleidingen of met vrachtwagens. Weldra zal men optimaal inspelen op de locatie in de buurt van het Albertkanaal, om ook transport per binnenschip in te schakelen. Deze optie kadert in de filosofie van duurzaamheid, die zich eveneens uit in de energiezuinigheid van de site. De benodigde elektriciteit is grotendeels afkomstig van een installatie met zonnepanelen.

Het gezuiverde water kan herbruikt worden op de site of door omliggende bedrijven en het zuivere water vloeit terug in de natuur. Het droog slib wordt afgevoerd voor verbranding, gerecycleerd tot compost of aangewend voor de milieuvriendelijke afdekking van stortplaatsen.

www.wwt.be