Lokeren afl 1/6


Deel 1 van de stedenreportage Lokeren.

Presentratrice Joke Van der Flaes van Manager TV trekt in de eerste reportage naar het stadsbestuur van Lokeren waar Burgemeester Filip Anthuenis de toekomstplannen richting bouw en architectuur bloot geeft.

Hij vestigt meteen de aandacht op de uitbreiding van de industrieparken met het doel om nog meer inwoners in eigen stad en streek tewerk te stellen.
Op termijn zal er ook een groot winkel- en wooncomplex komen om
nog meer middenstand en nog meer leven te hebben in de stad!